Komplett & gedigen trädgårdsplanering

TRÄDGÅRDSPLANERING KOMPLETT 42.900 kr

Trädgårdsplanering Komplett
Trädgårdsplanering Komplett

Markbeläggning anges med sort, storlek, mönsterläggning och är ett bra underlag vid åtgångsberäkning.

Konstruktioner som t ex murar, pergola, spaljéer, förråd finns inritat med förslag på utformning, i form av bilder, skisser eller illustrationer (ej byggtekniska ritningar). 

Detaljerad växtförteckning med svenskt/latinskt växtnamn, kvalitet/storlek, växtbilder, antal/cc-mått och kan användas som inköpslista. Planterings- & skötselanvisningar.

Trädgårdsbelysning med förslag på placering, armatur och effekt. 

Förhandsskiss med möjlighet till revidering vid ett tillfälle innan trädgårdsritningen färdigställs.

SÅ GÅR DET TILL

Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom önskemål, budget, tidplan och vilken ritning som passar era behov bäst. Inför mötet förbereder du dig med tomtkarta och vår Checklista. Hembesöket är kostnadsfritt (inom Stockholm). En reskostnad på 500 kr tas ut, vid beställning av en skiss/ritning tillgodoräknas denna. När ritningen är beställd börjar planeringen. Du får ett skissförslag via mail där du har möjlighet att göra revidering innan arbetet fortsätter. Trädgårdsritningen renritas, färdigställs och postas/mailas.