Komplett & gedigen trädgårdsplanering

TRÄDGÅRDSPLANERING KOMPLETT 34.900 kr

Gediget material. Utmärkt vid inköp, plantering och anläggning.

Njuta Trädgårdsplanering Komplett
Njuta Trädgårdsplanering Komplett
        • Detaljerad, färglagd ritning i lämplig skala
        • Växtförteckning med vetenskapliga och svenska namn, kvalitet/storlek, c/c mått och bilder
        • Planterings- & skötselanvisningar för dina nya växter
        • Belysningsplan som visar förslag på placering och typ av belysning/armatur. Ljussättningen planeras utifrån funktion, säkerhet, effekt och stämning i trädgården
        • Markbeläggning anges med sort, fabrikat, storlek, nyans & läggningsmönster och är ett bra underlag vid åtgångsberäkning. Höjdmätning av trädgården ingår ej
        • Förslag på utformning av t ex spaljé, plank, pergolas i form av bilder, principskisser eller andra illustrationer. Konstruktionsritningar ingår ej.
        • En revidering ingår.

  SÅ GÅR DET TILL

  Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom önskemål, budget, tidplan och vilken ritning som passar era behov bäst. Hembesöket är kostnadsfritt (inom Stockholm). En reskostnad på 500 kr tas ut, vid beställning av en skiss/ritning tillgodoräknas denna. 

  HEMBESÖK

  Inför hembesöket förbereder du dig med en skalenlig tomtkarta och vår Checklista. På tomtkartan markerar du in sådant som ska behållas. Hembesöket tar ca 1-1,5 timme. 

  SKISSFÖRSLAG

  När ritningen är beställd börjar planeringen. Du får ett skissförslag via mail där du har möjlighet att göra revidering eller tillägg innan ritningen färdigställs. Det är viktigt att du går igenom detta noga och kommer med synpunkter då detta sedan ligger till grund för slutresultatet. I det fasta priset ingår alltid en revidering.

  FÄRDIG RITNING

  Trädgårdsritningen renritas, de detaljer som ingår fylls på och allt färdigställs. Ritningen görs skalenlig i lämpligt format. Det färdiga materialet postas/mailas.

  Pris gäller för trädgårdstomt upp till ca 1000 kvm, utan stora höjdskillnader eller om många funktioner ska planeras in.