Komplett & gedigen trädgårdsplanering

TRÄDGÅRDSPLANERING KOMPLETT 34.900 kr

Gediget material. Utmärkt vid inköp, plantering och anläggning.

Trädgårdsplanering Komplett
Trädgårdsplanering Komplett
        • Detaljerad, färglagd ritning i lämplig skala
        • Växtförteckning med vetenskapliga och svenska namn, kvalitet/storlek, c/c mått och bilder
        • Planterings- & skötselanvisningar för dina nya växter
        • Belysningsplan som visar förslag på placering och typ av belysning/armatur. Ljussättningen planeras utifrån funktion, säkerhet, effekt och stämning i trädgården
        • Markbeläggning anges med sort, fabrikat, storlek, nyans & läggningsmönster och är ett bra underlag vid åtgångsberäkning. Höjdmätning av trädgården ingår ej
        • Förslag på utformning av t ex spaljé, plank, pergolas i form av bilder, principskisser eller andra illustrationer. Konstruktionsritningar ingår ej.
        • En revidering ingår.

  SÅ GÅR DET TILL

  Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom önskemål, budget, tidplan och vilken ritning som passar era behov bäst. Inför mötet förbereder du dig med tomtkarta och vår Checklista. Hembesöket är kostnadsfritt (inom Stockholm). En reskostnad på 500 kr tas ut, vid beställning av en skiss/ritning tillgodoräknas denna. När ritningen är beställd börjar planeringen. Du får ett skissförslag via mail där du har möjlighet att göra revidering innan arbetet fortsätter. Trädgårdsritningen renritas, färdigställs och postas/mailas.