GRÖNSKANDE GÅRD

Murar i böljande former skapade smarta planteringslådor. En del av de gamla plattorna återanvändes för att knyta ihop fastighetens karaktär med nya material. Lekytorna fick mjukt golv, ny lekutrustning och konstgräs. Flera sittgrupper, en trivsam grillplats, rosen-pergola och boulebana uppskattas och används av alla boende. Kombinationen av träd, buskar och perenner ger härlig blomning från tidig vår till sen höst. Efter bara en växtsäsong är gården redan frodig!