KLASSISK INNERGÅRD

Klassiska material som grus och corten framhäver gårdens karaktär. Växter med lång blomning ger inramning till mindre sittplatser och fina blickfång inifrån. På den övre delen av gården rymmer de generösa planteringslådorna både träd och buskar i varierad höjd. Här finns även en lekvänlig konstgräsmatta som nyttjas flitigt av de boende samt en lummig pergola.