STOR BOSTADSGÅRD

En stor öppen bostadsgård där många funktioner skulle planeras in. Lekplats, pergola, fontän, doftande rosenträdgård, gräsytor. Vi återanvända mycket material för att behålla den tidstypiska karaktären. Ny växtlighet med blomning från tidig vår till sen höst och inslag av vintergrönt skänker vackra blickfång för alla.