Trädgårdsplanering med fokus på form & struktur

NJUTA IDÉSKISS 24.900 kr

Njuta Idéskiss
Njuta Idéskiss

Skalenlig trädgårdsritning med förklarande text. 

Trädgårdens rum och funktioner ritas ut men utan detaljerade materialval. Tyngdpunkt ligger på trädgårdens övergripande design och karaktärsdrag. Ett bra underlag vid t ex nybyggnation där materialval är gjorda eller om trädgården ska utvecklas etappvis. 

Förhandsskiss med möjlighet till revidering vid ett tillfälle innan trädgårdsritningen färdigställs. 

Förslag på 4-5 karaktärsväxter som förstärker trädgårdens stil.

SÅ GÅR DET TILL

Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom önskemål, budget, tidplan och vilken ritning som passar era behov bäst. Inför mötet förbereder du dig med tomtkarta och vår Checklista. Hembesöket är kostnadsfritt (inom Stockholm). En reskostnad på 500 kr tas ut, vid beställning av en skiss/ritning tillgodoräknas denna. När ritningen är beställd börjar planeringen. Du får ett skissförslag via mail där du har möjlighet att göra revidering innan arbetet fortsätter. Trädgårdsritningen renritas, färdigställs och postas/mailas.