Trädgårdsplanering med fokus på form & struktur

NJUTA IDÉSKISS 16.900 kr

Idéskissen är bra när du behöver hjälp med trädgårdens övergripande form & struktur, och vill fylla på innehållet själv.

Njuta Idéskiss
Njuta Idéskiss
  • På Idéskissen visas förslag till utformning av hårdgjorda ytor, placering av sittplatser, gångar, gräsytor och planteringar.
  • Idéskissen kan vara ett bra underlag vid t ex nybyggnation där materialval är gjorda eller om trädgården ska utvecklas etappvis.
  • I denna tjänst ingår ingen växtlista, men du får förslag på 4-5 karaktärsväxter som förstärker trädgårdens stil.

  • En revidering ingår.

SÅ GÅR DET TILL

Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom önskemål, budget, tidplan och vilken ritning som passar era behov bäst. Inför mötet förbereder du dig med tomtkarta och vår Checklista. Hembesöket är kostnadsfritt (inom Stockholm). En reskostnad på 500 kr tas ut, vid beställning av en skiss/ritning tillgodoräknas denna. När ritningen är beställd börjar planeringen. Du får ett skissförslag via mail där du har möjlighet att göra revidering innan arbetet fortsätter. Trädgårdsritningen renritas, färdigställs och postas/mailas.