Trädgårdsplanering med fokus på form & struktur

NJUTA IDÉSKISS 16.900 kr

Idéskissen är bra när du behöver hjälp med trädgårdens övergripande form & struktur, och vill fylla på innehållet själv.

Njuta Idéskiss
Njuta Idéskiss
  • På Idéskissen visas förslag till utformning av hårdgjorda ytor, placering av sittplatser, gångar, gräsytor och planteringar.
  • Idéskissen kan vara ett bra underlag vid t ex nybyggnation där materialval är gjorda eller om trädgården ska utvecklas etappvis.
  • I denna tjänst ingår ingen växtlista, men du får förslag på 4-5 karaktärsväxter som förstärker trädgårdens stil.

  • En revidering ingår.

SÅ GÅR DET TILL

Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom önskemål, budget, tidplan och vilken ritning som passar era behov bäst. Hembesöket är kostnadsfritt (inom Stockholm). En reskostnad på 500 kr tas ut, vid beställning av en skiss/ritning tillgodoräknas denna.

HEMBESÖK

Inför hembesöket förbereder du dig med en skalenlig tomtkarta och vår Checklista. På tomtkartan markerar du in sådant som ska behållas. Hembesöket tar 1-1,5 timme.

SKISSFÖRSLAG

När ritningen är beställd börjar planeringen. Du får ett skissförslag via mail där du har möjlighet att göra revidering eller tillägg innan ritningen färdigställs. Det är viktigt att du går igenom detta noga och kommer med synpunkter då detta sedan ligger till grund för slutresultatet. I det fasta priset ingår alltid en revidering

FÄRDIG RITNING

Trädgårdsritningen renritas, de detaljer som ingår fylls på och allt färdigställs. Ritningen görs skalenlig i lämpligt format. Det färdiga materialet postas/mailas. 

Pris gäller för trädgårdstomt upp till ca 1000 kvm, utan stora höjdskillnader eller om många funktioner ska planeras in.

Tillbaka till TRÄDGÅRDSPLANERING