MEDELHAVSKÄNSLA

Den nybyggda bostadsgården i Liljeholmen fick medelhavskaraktär med kalksten, pergola & fontän. Vintergröna växter skapar struktur och form hela året.