Trädgårdsplanering med växtförslag

TRÄDGÅRDSPLANERING BAS 32.900 kr

Trädgårdsplanering Bas
Trädgårdsplanering Bas

Skalenlig trädgårdsritning som visar trädgårdens olika rum, funktioner och ytor. Konstruktioner som t ex spaljé, plank, pergola, växthus, pool ritas in. Utformning av dessa gör du själv.

Detaljerad växtförteckning med svenskt/latinskt växtnamn, kvalitet/storlek, växtbilder, antal/cc-mått och kan användas som inköpslista. Planterings- och skötselanvisningar.

Förslag till markbeläggning anges med typ, t ex tralldäck, marksten, natursten, grus.

Förhandsskiss med möjlighet till revidering vid ett tillfälle innan trädgårdsritningen färdigställs. 

GÅR DET TILL

Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom önskemål, budget, tidplan och vilken ritning som passar era behov bäst. Inför mötet förbereder du dig med tomtkarta och vår Checklista. Hembesöket är kostnadsfritt (inom Stockholm). En reskostnad på 500 kr tas ut, vid beställning av en skiss/ritning tillgodoräknas denna. När ritningen är beställd börjar planeringen. Du får ett skissförslag via mail där du har möjlighet att göra revidering innan arbetet fortsätter. Trädgårdsritningen renritas, färdigställs och postas/mailas.