Trädgårdsplanering med växtförslag

TRÄDGÅRDSPLANERING BAS 24.900 kr

Trädgårdsplanering Bas är ett bra alternativ när du behöver stöd i växtval och kombinationer. Den passar dig som vill ha en plan att själv arbeta vidare med vid egen anläggning av trädgården.

Trädgårdsplanering Bas
Trädgårdsplanering Bas
  • Du får en skalenlig trädgårdsritning som illustrerarar trädgårdens olika rum, funktioner och ytor.
  • Växtförslag med svenska namn. Bra vid växtinköp och plantering.
  • Planterings- och skötselanvisningar för dina nya växter.
  • På ritningen planeras sittplatser, altaner, gångar, gräsytor, köksträdgård, lekytor, spaljé, plank, pergola, förråd, växthus, pool mm - allt utifrån era önskemål och behov. Utformning av dessa gör du själv.
  • Förslag till markbeläggning anges med typ, t ex tralldäck, marksten, natursten, grus.
  • En revidering ingår. 

SÅ GÅR DET TILL

Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom önskemål, budget, tidplan och vilken ritning som passar era behov bäst. Inför mötet förbereder du dig med tomtkarta och vår Checklista. Hembesöket är kostnadsfritt (inom Stockholm). En reskostnad på 500 kr tas ut, vid beställning av en skiss/ritning tillgodoräknas denna. När ritningen är beställd börjar planeringen. Du får ett skissförslag via mail där du har möjlighet att göra revidering innan arbetet fortsätter. Trädgårdsritningen renritas, färdigställs och postas/mailas.