Trädgårdsplanering med växtförslag

TRÄDGÅRDSPLANERING BAS 24.900 kr

Trädgårdsplanering Bas är ett bra alternativ när du behöver stöd i växtval och kombinationer. Den passar dig som vill ha en plan att själv arbeta vidare med vid egen anläggning av trädgården.

Njuta Trädgårdsplanering Bas
Njuta Trädgårdsplanering Bas
  • Du får en skalenlig trädgårdsritning som illustrerarar trädgårdens olika rum, funktioner och ytor.
  • Växtförslag med svenska namn. Bra vid växtinköp och plantering.
  • Planterings- och skötselanvisningar för dina nya växter.
  • På ritningen planeras sittplatser, altaner, gångar, gräsytor, köksträdgård, lekytor, spaljé, plank, pergola, förråd, växthus, pool mm - allt utifrån era önskemål och behov. Utformning av dessa gör du själv.
  • Förslag till markbeläggning anges med typ, t ex tralldäck, marksten, natursten, grus.
  • En revidering ingår. 

SÅ GÅR DET TILL

Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom önskemål, budget, tidplan och vilken ritning som passar era behov bäst. Hembesöket är kostnadsfritt (inom Stockholm). En reskostnad på 500 kr tas ut, vid beställning av en skiss/ritning tillgodoräknas denna.  

HEMBESÖK

Inför hembesöket förbereder du dig med en skalenlig tomtkarta och vår Checklista. På tomtkartan markerar du in sådant som ska behållas. Hembesöket tar 1-1,5 timme. 

SKISSFÖRSLAG

När ritningen är beställd börjar planeringen. Du får ett skissförslag via mail där du har möjlighet att göra revidering eller tillägg innan ritningen färdigställs. Det är viktigt att du går igenom detta noga och kommer med synpunkter då detta sedan ligger till grund för slutresultatet. I det fasta priset ingår alltid en revidering.

FÄRDIG RITNING

Trädgårdsritningen renritas, de detaljer som ingår fylls på och allt färdigställs. Ritningen görs skalenlig i lämpligt format. Det färdiga materialet postas/mailas.

Pris gäller för trädgårdstomt upp till ca 1000 kvm, utan stora höjdskillnader eller om många funktioner ska planeras in.